ស៊េរីប្រព័ន្ធលើក

  • HK LIFTING SYSTEMS

    ប្រព័ន្ធលើក HK

    ប្រព័ន្ធត្រឡប់របស់ HK មានមុខងារសតិបណ្ដោះអាសន្នពីរដង។ នៅពេលដែលបន្ទះទ្វារត្រូវបានបើកទៅមុំ 60°±15° ឬច្រើនជាងនេះ វាអាចដាក់នៅទីតាំងណាមួយបានយ៉ាងងាយស្រួល បើក និងបិទដោយថ្នមៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅកាន់វត្ថុខ្ពស់។ វាអាចត្រូវបានរុះរើយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានឧបករណ៍។